Filozofija

Zajdno smo putnici, homo viatori, krećemo se i tražimo smisao.

U međuvremenu uživamo, radimo, volimo sebe i druge.

Naš je zadatak da se bavimo filozofijom koja nije na nebu nego na zemlji.

Naš je zadatak Nikomahova etika a ne Timaj.

Već je Aristotel rekao da je čovek u osnovi društveno biće, i proći će zacelo još dve hiljade godina godina dok se ta istina ne izrazi kraće i bolje

Bahofen

O Tanji…

Predavač, slušalac, filozof, esteta …

Get In Touch

  • tanjagolic@hotmail.com

Blog at WordPress.com.

Up ↑